Marți, 20 Februarie 2018
Apele vor face prăpăd în Argeș. Doar într-un exercițiu de simulare

Apele vor face prăpăd în Argeș. Doar într-un exercițiu de simulare

În perioada 13 – 14 iunie 2016 Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea va desfășura în județele Argeș și Dâmbovița un exercițiu de simulare, cu sopul de a verifica modul de funcţionare a fluxului informaţional – decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, modul de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, cunoașterea de către primării a procedurilor elaborate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru managementul riscurilor la inundaţii, primirea şi transmiterea informaţiilor între structurile implicate în scenariul exerciţiului de simulare și cunoașterea prevederilor Planurilor Locale de Apărare Împotriva Inundaţiilor de către membrii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

De asemenea, se urmărește verificarea stocului de apărare împotriva inundațiilor existent la nivelul primăriilor, a modului în care şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă cunosc atribuţiile care le revin pentru managementul riscului la inundaţii la nivel local și a stadiului integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes județean.
Zonele de desfăşurare sunt localitățile riverane râului Dâmbovița, în aval de barajul Pecineagu: Rucăr, Dâmbovicioara, Dragoslavele, Stoeneşti și Cetăţeni în județul Argeș (pe 13 iunie 2016) și Malu cu Flori, Voineşti, Cândeşti, Tătărani, Măneşti, Dragomireşti, Lucieni și Văcăreşti în județul Dâmboviţa (pe 14 iunie 2016).
Ipoteza exerciţiului de simulare este apariția unei mari viituri pe râul Dâmbovița în aval de acumularea Pecineagu, care va conduce la depăşirea COTELOR DE PERICOL la staţiile hidrometrice Malu cu Flori şi Râncăciov.
Structurile implicate sunt Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Ministerul Mediului – Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, Administrația Națională Apele Române, ABA Argeş Vedea, CJSU Argeş, CJSU Dâmboviţa, IJSU (Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență) Argeş, IJSU Dâmboviţa, SGA Argeş, SHI Văcăreşti, SGA Dâmboviţa – ABA Ialomiţa Buzău și primăriile localităților menționate.
 


Read 2140 times Last modified on Vineri, 10 Iunie 2016 15:03