Luni, 20 Noiembrie 2017

35 de studenți ai Universitatăţii din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Masterul de Climatologie şi Resurse de Apă au fost oaspeții Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea într-o vizită de cunoaștere a activității practice de gospodărire a apei. Cu această ocazie studenții au vizitat la sediul Administraţiei Bazinale, Laboratorul de Calitate a Apei şi Centrul Bazinal de Prognoză.

De la specialiștii celor două servicii, studenții au primit informații despre activitățile specifice de monitorizare cantitativă și calitativă a apei, analiză, precum și de gestionare a resurselor de apă. Astfel, studenții au avut un prim contact cu aplicaţiile şi modelele hidrologice de prognoză a debitelor de apă în flux lent şi rapid.
Aplicaţia practică a fost efectuată la Staţia hidrometrică Aref unde au fost prezentate echipamente clasice şi moderne de determinare a debitelor de apă (morişcă cu palete şi cu inducţie electromagnetică). De asemenea, specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea le-au prezentat studenților și echipamentele topografice şi caracteristicile staţiilor hidrometrice automate, implementate şi modul de transmitere a datelor în Sistemul Naţional Hidrologic. Tot în această săptămâna au fost în vizită de informare la sediul Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea, 60 de elevi ai Colegiului Național “Alexandru Odobescu”. Anual, prin parteneriatele încheiate cu instituții de învățământ și stagiile de practică oferite, Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea participă la educarea și formarea tinerilor care se pregătesc pentru profesii specifice domeniului de gospodărire a apei și protecției mediului.

Published in SOCIAL

Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea are un nou director! In fruntea institutiei a venit un om cu o experienta de doua decenii in domeniu. Tatiana Diaconu a fost înlocuită cu Bogdan Gorunescu, fost director la Hidroserv Curtea de Argeș. Noul director al ABAAV are o experienta notabila in acest domeniu.

Directorul general al administratiei nationale Apele Romane a tinut sa precizeze ca numirea lui Bogdan Gorunescu a fost una tehnica si nu una politica. Victor Sandu a declarat  ca dintre toti candidatii, Bogdan Gorunescu are cel mai impresionant CV.
Bogdan Gorunescu isi va prelua mandatul in zilele urmatoare si va pune la punct o strategie pentru dezvoltarea institutiei pentru anii urmatori.
Bogdan Gorunescu va ocupa această funcție  până la data organizării concursului pentru ocuparea funcției de director.

Published in POLITIC
Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a fost prezentă și în acest an la Forumul Regional al Apei Dunare-Europa de Est. Este vorba despre cea mai importantă manifestare profesională din România dedicată acestui domeniu. 
 
Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea este membru al Comitetului Teritorial Argeș – Vedea al Asociației Române a Apei. Cu ocazia Forumului Apei și a expoziției tematice, reprezentanții ABA Argeș- Vedea au oferit participanților informații privind respectarea legislației în domeniul apei, având în vedere că evenimentul se adresează tuturor profesioniştilor care activează în acest sector, pornind de la autorități publice, operatori de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, până la consultanţi, producători şi distribuitori de echipamente specializate. În cadrul workshop-urilor organizate, reprezentanții ABAAV au susținut prezentări tematice și au participat la Conferinţa Internaţională Tehnico - Ştiinţifică privind Soluții Sustenabile în Managementul Apei care a avut are ca obiectiv principal prezentarea de noi tehnologii și diseminarea bunelor practici în rândul specialiștilor din domeniu. 
Published in SOCIAL
Miercuri, 10 Mai 2017 19:31

Ploile au umflat cursurile de apa

 Ploile abundente înregistrate la nivelul bazinului hidrografic Argeș-Vedea au dus la depășirea pragului critic de precipitații în mai multe zone. Nu sunt însă probleme în administrarea lacurilor de acumulare, nivelul apei fiind în majoritatea barajelor sub nivelul normal de retenție, informează Admnistrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

La stația hidrometrică Râușor Pod pe râul Bratia au fost măsurați 25.5 l/mp, într-un interval de 6 ore, la stația Brădet pe râul Vâlsan, au fost înregistrați 15,5 l/mp în 3 ore iar la stația Bădeni pe râul Bădeni au căzut 16.2 l/mp într-o oră și 50 de minute. Cele mai mari cantități de apă au căzut la Vulturești, pe râul Argeșel – 75 l/mp, Voinești pe râul Târgului – 68 l/mp, Râușor Pod, pe râul Bratia - 67.9 l/mp, Nămăiești pe râul Argeșel – 64 l/mp și Bălilești pe râul Bratia – 63,8 l/mp. 
De asemenea au fost atinse sau chiar depășite cotele de apărare pe mai multe secțiuni ale râurilor Râul Târgului, Râul Doamnei și Bratia.
Published in SOCIAL

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea, împreună cu reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Argeş, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Argeş și Gărzii Forestiere au realizat în perioada marie – aprilie acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, dar și cum au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari.  
Au fost verificate 146 cursuri de apă, cadastrate și necadastrate, din 100 localități. În urma acestei acțiuni s-a constatat existența pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau în secțiunile de scurgere ale podurilor a 255 de depozite de deșeuri, totalizînd aproape 602 mc de deșeuri. Acestea au fost descoperite pe raza a 83 de localități. Tot pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau secțiuni de scurgere ale podurilor au mai fost găsite 16 depozite de material lemnos.
Referitor la modul în care au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități s-a constatat că în majoritatea localităţilor starea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale era corespunzătoare în proporţie de  70 - 80 %.
În localitățile în care au fost constatate fie existanța depozitelor de material lemnos, fie a deșeurilor, comisiile de control au întocmit procese verbale cu măsuri şi termene pentru salubrizarea zonelor.
În perioada următoare, după expirarea termenelor acordate, vor fi verificate prin sondaj localităţile în care au fost dispuse măsuri pentru salubrizarea cursurilor de apă şi a malurilor acestora.

Published in SOCIAL

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a desfășurat noi activități prin care a marcat, alături de tănăra generație, Ziua Mondială a Apei. Elevi ai clasei a II-a de la Școala “Nicolae Bălcescu” au sărbătorit apa în cadrul unei lecții deschise împreună cu chimiști ai Administrației care le-au arătat ce înseamnă activitatea într-un laborator și cum se pot afla, prin reacții chimice, informații importante despre apă.

Copiii și-au exprimat apoi creativitatea cu ajutorul desenelor pe asfalt. Eleviii de la Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu au vizitat Laboratoul de Calitate a Apei, fiind foarte interesați de analizele care se fac pentru determinarea calității apei. Au făcut observații la microscop și au văzut circuitul unei probe de apă, de la intrarea în laborator până la stabilirea parametrilor de calitate.

Cei mici l-au descoperit pe peștișorul Ovi și peripețiile lui în apa poluată, au realizat desene și machete pe tema apei. Printre unitățile implicate se numără Palatul Copiilor Pitești, dar și grădinițele Floare de Colț și Aripi Deschise.
Published in SOCIAL

Miercuri seara, pe lacul de acumulare Pitești (Prundu) s-a desfășurat un exercițiu practic cu scopul verificării modului de acțiune a Formațiilor de Intervenție Rapidă Argeș și Giurgiu, dar mai ales pentru utilizarea turnurilor de iluminat mobile și măsurarea timpilor de instalare a acestora.
Conform ipotezei exerciţiului de simulare, în data de 22 februarie 2017 – ora 18.00, personalul de tură de la barajul Pitești informează Dispeceratul de gospodărire a apelor despre apariția fenomenului de vortex în zona de racord a zidului de gardă cu digul mal drept al acumulării. Se ia măsura golirii controlate a lacului de acumulare Pitești, convocarea și deplasearea la fața locului a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al ABA Argeș Vedea și a Formației de Intervenție Rapidă din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Argeș.
Având în vedere că incidentului se produce pe timp de noapte, se dispune montarea la locul intervenției a turnurilor de iluminat mobile. Acest sistem de iluminat, ce asigură condițiile de lucru pe timp de noapte, a intrat în dotarea Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea la sfârșitul anului 2016, fiind primul exercițiu de simulare în care este utilizat. Turnurile sunt alimentate la surse de energie independente, au o înalțime a brațului de minim 7 metri, iluminând o suprafață de cel puțin 2500 mp.
Conform scenariului de intervenție, după golirea controlată a lacului de acumulare Pitești, reprezentanții ABA Argeș Vedea au vizualizat zona incidentului constatând că apărarea de mal din saci de geotextil este deteriorată în întregime. Pentru evitarea accesului apei în zona cavernei, se dispune oprirea centralelor hidroelectrice din amonte și închiderea barajului Mărăcineni de pe râul Doamnei. La fața locului este convocat expertul barajului în vederea vizualizării fenomenului apărut și dispunerea măsurilor ce se impun pentru punerea în siguranță a zonei afectate.

 

Published in SOCIAL

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea au verificat onstrucțiile și lucrările hidrotehnice pentru a se asigura că acestea vor funcționa fără probleme în perioada iernii. 
Înainte de începrea sezonului rece, ABAAV a luat măsuri în vederea exploatării în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice din administrare, măsuri generale dar și cu caracter specific fiecărui obiectiv hidrotehnic. S-a urmărit cuprinderea în program și a unor măsuri pentru asigurarea condițiilor optime de lucru pentru personalul care deservește lucrările hidrotehnice, cum ar fi reinstruirea dispecerilor pentru însușirea  regulilor de exploatare a obiectivelor hidrotehnice în perioadele de timp friguros și a regulilor de avertizare – alarmare; reinstruirea personalului operativ de tură în vederea însușirii regulilor de exploatare a lucrărilor hidrotehnice, a echipamentelor hidromecanice și a instalațiilor electrice aferente, în periada rece și a personalului din formațiile de intervenții pentru execuția lucrărilor specifice perioadelor de timp friguros.
Au fost realizate verificări privind starea tehnică și funcțională a echipamentelor hidromecanice, instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire, de barbotare de la baraje, stații de pompare,  prize de apă, ungerea și gresarea tuturor articulațiilor de la echipamentele hidromecanice, verificarea functionalității surselor de alimentare cu energie electrică de lucru și de rezervă, verificarea functionalității instalațiilor de iluminat pod baraj, galerii, căi acces, spații tehnologice, verificarea și repararea sistemului informațional radio și telefonic, verificarea stării tehnice a mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare, pregătirea lor pentru perioada de timp friguros.
Administrația Bazinala de Apa Argeș - Vedea administrează, la nivelul județelor Argeș, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Olt, Ilfov și București, 58 de acumulări permanente și 7 acumulari nepermanente (cu un volum de 603  milioane metri cubi), 4 baraje de priză, 450 de km de îndiguiri, 440 de km de regularizări de albii, 89 de km de apărări și consolidări de mal, 75 km de derivații, 12 prize de apă, 20 noduri hidrotehnice, 4 stații de pompare.


    
      

Published in SOCIAL
Vineri, 28 Octombrie 2016 20:09

Studenți și masteranzi, la Apele Române

Masteranzii Facultății de Geografie a Universității din București, specializarea  ,,Climatologie și resurse de apă”, însoțiți de cadre didactice, au fost astazi oaspeții Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea.
Vizita a fost una de cunoaștere  a activității  specifice de cunoaștere, protecție, punere în valoare și utilizare durabilă a resurselor de apă, gestionarea reţelei de măsurători hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apă, precum și administrarea infrastructurii sistemului de gospodărire a apelor.  Masteranzii au vizitat serviciul Hidrologie  unde au primit informații despre realizarea prognozelor hidrologice și colectarea datelor hidrometrice, Laboratorul de calitate a apă și Dispeceratul. Specialiștii ABAAV le-au prezentat oaspeților și proiectul WATMAN prin care este eficientizată activitatea de supraveghere și exploatare în siguranță a lacurilor de acumulare din bazinul hidrografic Argeș- Vedea.  
Aplicația în teren a cuprins o vizită la baraje administrate de ABAAV  pentru cunoașterea  rolului și funcțiilor acestor obiective: asigurarea resurselor de alimentarea cu apă  potabilă, atenuarea undelor de viitură, protecție împotriva inundațiilor, asigurarea necesarului de apă pentru irigarea suprafețelor agricole,  producerea de energie electrică.  


 

Published in ECONOMIC
Pagina 1 din 2