Sâmbătă, 21 Octombrie 2017
De la anul, copiii vor avea posibilitatea să facă plângeri direct Avocatului Copilului. Executivul a aprobat înfiinţarea Avocatului Copilului, care se va ocupa exclusiv de protecţia drepturilor copilului, în cadrul Avocatului Poporului. 
 
Guvernul a aprobat înfiinţarea Avocatului Copilului, ca structură distinctă în cadrul instituţiei Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de protecţia drepturilor copilului.
Guvernul precizează că noua structură va putea primi şi soluţiona plângerile individuale făcute de copii sau de reprezentanţi ai acestora faţă de instituţii publice din domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei speciale a copilului. Ulterior, Avocatul Copilului va verifica instituţiile publice reclamate. În plus, acesta va realiza studii și evaluări pentru a stabili gradul în care autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, dar şi specialiştii sau persoanele fizice din România respectă drepturile copilului. 
Actul normativ prevede înfiinţarea a 18 noi posturi în cadrul noii structuri, începând cu 1 ianuarie 2018, dintre care patru posturi în aparatul central al Avocatului Poporului şi câte un post pentru fiecare birou teritorial.
 
Mihaela Stănciulescu: Am avut oportunitatea să lucrez cu o echipă din instituția centrală pe un proiect de lege privind înființarea instituției Avocatului Poporului. Noi am considerat că legal și constiutuțional nu era oportună varianta propusă de acel guvern, adică înființarea unei insituții complet noi. În cadrul Avocatului poporului există deja un departament care se ocupă și cu probleme care vizează copii, însă de la anul va fi o structură de sine stătătoare în cadrul Avocatului Poporului, cu un adjunct care va fi Avocatul Copilului și care se va ocupa strict de problemele copiiilor. Aceștia vor putea face sesizări direct la noua structură, dar să știți că și până acum am avut cazuri în care am cerut și am audiat copii în diferite spețe, fără ca părinții lor să fie de față. Inclusiv în Pitești, a declarat, la emisiunea Culisele puterii moderată de directorul Proarges.ro Mircea Sărărescu la Absolut tv, avocatul Poporului structura teritorială Pitești.
Published in SOCIAL

Ionel Oprea, adjunctul avocatului Poporului pentru domeniul - drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap a fost prezent în județul Argeș. În exclusivitate la Absolut tv, moderată de directorul Proargeș.ro, Mircea Sărărescu, oficialul a povestit ce a găsit în cadrul unor vizite la trei centre din județ.
Împreună cu Avocatul Poporului de la biroul teritorial Pitești, Mihaela Stănciulescu, Ionel Oprea a vizitat și centrul de primire în regim de urgență a minorilor, care de obicei provind din familii unde au fost abuzați. Adjunctul Avocatului Poporului la nivel național s-a arătat satisfăcut de ce a găsit la acest centru special, mai ales că o parte din îmbunătățiri au stat la baza propunerilor făcute de instituția pe care o reprezintă în urma unei vizite precedente. Pot spune că la acest centru de primire în regim de urgență a minorilor am avut parte de o surpriză plăcută. Când intri într-o instituție și nu te izbește un miros neplăcut, lucrurile sunt deosebite de pozitive.
Acei copii au ajuns acolo nu din vina lor, sunt victime ale violenței domestice. Au ajuns într-un mediu care tinde cât de cât spre normalitatea în care ar trebui să trăiască. Ei sunt într-un tranzit. Sunt luați din mediile unde devin victime și se încearcă găsirea unei soluții: ori reintegrarea în familii, ori darea lor într-un plasament la asistent maternal sau la familia extinsă iar dacă nu se poate, într-un centru special. Poate că la acolo centru din Argeș lucrurile stau altfel și pentru că în conducere este un preot, a declarat Ionel Oprea. La rândul său, Mihaela Stănciulescu a subliniat faptul că de la ultima vizită făcută acolo, condițiile au fost îmbunătățite. Am făcut o vizită în urmă cu ceva timp la acest centru. Atunci, copii nu puteau părăsi locația, erau practic încarcerați și nu prea aveau parte de activitiăți în care erau integrați. Acum lucrurile s-au schimbat și mi-ar plăcea să cred că și în urma sugestiilor făcute de Avocatul Poporului. Am mai fost într- o vizită la un centru de tip familial, acolo era în inspecție și un reprezentant al Ministerului Muncii, oamenii nu erau tocmai binedispuși. Eu pot spune că avem însă o colaborarea destul de bună cu Direcția de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului, e menționat și Mihaela Stănciulescu, Avocatul Poporului, biroul teritorial Pitești.

 

 

Published in SOCIAL
Biroul Teritorial Pitești al Instituției Avocatul Poporului își schimbă sediul. Avocatul Poporului se va muta pe strada Garoafelor, nr. 6, tot în Pitești.

Până acum Biroul funcționa în incinta clădirea veche a Muzeului Județean Argeș. Întrucât imobilul va suporta lucrări de reabilitare printr-un proiect european, Consiliul Județean Argeș a oferit Avocatului Poporului, mai multe spații în sediul de pe strada Garoafelor numărul 6. Spațiile sunt date în folosință gratuită pe o perioadă de cinci ani. Biroul Teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului își desfășoară activitatea în județele Argeș și Vâlcea. 

Published in SOCIAL

 Obligația de a plăti facturile la utilități în termen de 15 zile de la emiterea acestora ar fi neconstituțională. Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (61) și (9) din Legea nr. 51/2006, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 225/2016, apreciind că prevederile sus-menționate nu întrunesc exigențele art. 1 alin. (3) și (5), art. 21, art. 24 și art. 44 din Constituţie.
În actuala reglementare, utilizatorii serviciilor de utilităţi publice sunt obligaţi să achite facturile în termenul de scadenţă de 15 zile, termen care însă curge de la data emiterii facturilor, iar nu data primirii facturilor. Avocatul Poporului consideră că, în condițiile în care termenul curge de la data emiterii facturii și, în plus, factura constituie titlu executoriu, dispozițiile legale criticate au un caracter excesiv pentru utilizatorii obligați să plătească factura în doar 15 zile de la emitere, nu de la primire, termenul instituit fiind unul incert, care depinde de o serie de factori subiectivi, imprevizibili (spre exemplu, operativitatea funcționării serviciilor de comunicare prin poștă). Poate că scopul unei asemenea modificări legislative este oferirea pentru furnizorii de servicii a unei modalităţi mai eficiente de valorificare a creanţelor, însă o asemenea soluție nu instituie nicio garanție pentru utilizatorii serviciilor de utilităţi publice.
Curtea Constituțională a României, prin Deciziile nr. 26/2012 și nr. 582/2016, a constatat că legiuitorul a impus o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, respectiv criterii de claritate, precizie, previzibilitate şi predictibilitate, a căror respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ. Astfel, respectarea acestor norme concură la asigurarea unei legislaţii care respectă principiul securităţii raporturilor juridice, având claritatea şi previzibilitatea necesare.

Ca atare, din perspectiva nepredictibilității legii, Avocatul Poporului menționează că utilizatorii serviciilor publice se pot afla în situația de a primi factura după împlinirea termenului de scadență de 15 zile, termen care curge de la emitere. Avocatul Poporului apreciază că soluția legislativă adoptată este lipsită de garanţii în ceea ce îl priveşte pe debitorul obligației de plată a facturii, neachitarea în termen putând avea importante consecinţe asupra securităţii şi stabilităţii raporturilor juridice, precum și asupra patrimoniului utilizatorului, fără ca întârzierea în îndeplinirea obligațiilor să îi fie imputabilă.

De asemenea, noua reglementare nu cuprinde nicio normă care să stabilească posibilitatea utilizatorului obligat să plătească o factură ce-i parvine după împlinirea termenului de scadență, de a-şi exprima poziţia sau opoziţia, de a formula vreo apărare, de a proba buna sa credință și faptul că se găsește în situația de a plăti penalități pentru o întârziere care nu-i este nicidecum imputabilă. Lipsa unor prescripţii exprese cu privire la mijloacele pe care debitorul le-ar putea folosi pentru a combate pretenţiile creditorului face ca reglementarea preconizată să fie lipsită de previzibilitate, permiţând să planeze incertitudinea asupra unui act juridic care constituie titlu executoriu.

Totodată, dispozițiile legale criticate aduc atingere dreptului de acces liber la justiţie al utilizatorului, consacrat de art. 21 din Constituție, în contextul în care momentul de la care începe să curgă termenul de scadență pentru plata facturii îl reprezintă data emiterii, incertitudinea momentului primirii facturii de către destinatar constituind, în opinia Avocatului Poporului, un obstacol în exercitarea dreptului de acces la instanţă. Momentul de la care legiuitorul stabilește curgerea termenului de scadență nu este unul rezonabil, depăşind cadrul constituţional referitor la asigurarea accesului la justiţie.

Published in SOCIAL

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi a monitorizat situaţia apărută în judeţul Argeş, unde mai mulţi copiii au fost internaţi cu sindrom hemolitic uremic. Mihaela Stănciulescu, coordonatorul Biroului Teritorial Piteşti al Avocatului Poporului, care a derulat această anchetă, a vorbit în exclusivitate pentru Q Magazine despre cele mai importante concluzii ale raportului.

 

Trei bebeluși din Argeș au decedat, iar autoritățile nu au descoperit nici până în prezent sursa ori sursele de îmbolnăvire. Concluziile Avocatului Poporului, care vor fi făcute publice peste câteva zile, evidențiază o serie de lacune legislative, neaplicarea legislației deja prezente, lipsa de resurse tehnice și umane și proasta comunicare dintre instituții.

 

Facem precizarea încă de la început că spre deosebire de numeroasele anchete ale administrației locale și centrale, activitatea Avocatului Poporului a avut scopul de a stabili dacă, în intervalul 10.02.2016-23.02.2016, autorităţile publice locale cu responsabilităţi legale în procedurile de intervenţie şi gestionare a cazurilor bebeluşilor şi copiilor mici din judeţul Argeş suspecţi sau diagnosticaţi cu boală digestivă acută (BDA) sau sindrom hemolitic uremic (SHU) au respectat prevederile art. 34 şi art. 35 din Constituţia României şi dacă au administrat defectuos situaţia apărută. Investigaţiile au fost făcute la Spitalul de Pediatrie Pitești și la Direcția de Sănătate Argeș.

Mai exact, Avocatul Poporului a urmărit dacă s-a intervenit cu maximă eficienţă pentru identificarea cât mai rapidă a cauzelor de îmbolnăvire şi reducerea factorilor de risc în concordanţă cu actele normative în vigoare. Dacă autorităţile au comunicat, interacţionat şi colaborat pentru organizarea, conducerea şi coordonarea pregătirii reţelei sanitare locale în această situaţie deosebită. Dacă a fost elaborat şi implementat un plan imediat de acţiune pentru sănătate în relaţia cu factorii de mediu, informarea publicului privind starea sănătăţii în relaţie cu factorii de mediu şi implicarea comunităţii locale în activităţi de prevenire a îmbolnăvirii.

Dacă s-a făcut o evaluare corectă a necesarului de resurse umane şi logistică la nivelul asistenţei medicale în funcţie de nevoile comunitare pentru a preveni întârzierile la nivel de decizie. Iar răspunsurile la aceste întrebări au fost cât se poate de elocvente, după cum veți vedea.

Mai precizăm că Spitalul de Pediatrie Piteşti este acreditat cu încredere ridicată din luna aprilie 2015, este inclus în Strategia de sănătate adoptată de Consiliul Judeţean Argeş pentru perioada 2014-2020, managementul are toţi indicatorii de performanţă îndepliniţi, are autorizaţie sanitară de funcţionare şi are o structură de management al calităţii serviciilor medicale. De asemenea, niciuna din unităţile care acordă servicii medicale pe raza judeţului nu se află în subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Argeş.

Spitalul, fără epidemiolog din 2012. Epidemiologul județului, într-o misiune OMS în străinătate

Avocatul Poporului a documentat că Spitalul de Pediatrie din Piteşti nu mai are medic epidemiolog încă din anul 2012, situație cu care se confruntă, de altfel, mai multe spitale din țară. "Din luna mai 2013 a organizat, cu frecvenţa permisă de reglementările legale concursuri pentru ocuparea unui post de medic specialitatea Epidemiologie, la care, până luna februarie 2016 nu s-a prezentat niciun candidat. În această situaţie a solicitat, în repetate rânduri, colaborarea Direcţiei de Sănătate Publică Argeş pe linie epidemiologică, eventual prin contract prestări servicii, dar demersul a rămas fără rezultat. La nivel naţional, în octombrie 2015 era cunoscut un necesar de 150 medici epidemiologi dar, la examenul de rezidenţiat au fost scoase la concurs doar 5 posturi. Ministerul Sănătăţii ar putea să identifice motivul pentru a putea îndrepta situaţia", a afirmat pentru Q Magazine, Mihaela Stănciulescu.

Managementul Direcţiei de Sănătate Publică este asigurat de un director executiv. Culmea este că directorul executiv adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Argeş – care are specialitatea epidemiologie se afla, în plină criză, într-o misiune externă cu o echipă a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, iar atribuţiile sale nu au fost delegate. Mai mult, copiii ajunși la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Pitești, unde nu există un pediatru, au fost trimiși, când starea li s-a agravat, înapoi la Spitalul de Pediatrie, care are rang inferior, în loc să fie trimiși către spitalele din București cum prevăd protocoalele de transfer intraspitalicesc.

Simptomele erau, autoritățile au dormit

Avocatul Poporului arată că Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 883 din 16.08.2005 privind aprobarea Metodologiei de alertă precoce şi răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile prevede procedurile care trebuie urmate sau activate, precum și lista bolilor incluse în sistemul de alertă precoce şi răspuns rapid. Ordinul respectiv prezintă definiţiile de caz şi pragurile de alertă pentru diferite simptome.


Nici până astăzi nimeni nu a instituit alerta epidemiologică

Din datele colectate de Avocatul Poporului, Spitalul de Pediatrie Piteşti a informat, telefonic, Direcţia de Sănătate Publică Argeş despre cazurile de boli digestive acute care s-au prezentat în Centrul de Primiri Urgenţe a Spitalului de Pediatrie Piteşti, precum şi despre cele internate în această unitate la data de 9 februarie a.c..

Direcţia de Sănătate Publică Argeş a acţionat abia din data de 11.02.2016 pentru stabilirea etiologiei, depistării surselor de infecţie şi a încercat documentarea căilor de transmitere. Nu a fost elaborat un plan de intervenţie a reţelei sanitare în situaţii de urgenţă sau deosebite şi nu a fost solicitat un sprijin mai consistent Direcţiei Sanitar Veterinare Argeş şi Ministerului Sănătăţii - respectiv, Institutului „Cantacuzino” Bucureşti.        

La şedinţa extraordinară a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit la 10.02.2016, directorul Direcţiei de Sănătate Publică a raportat existenţa în judeţul Argeş a 12 cazuri de copii care prezentau simptome de boală diareică acută, insuficienţă renală, sindrom hemolitic uremic. Trei dintre cazurile raportate au apărut în cursul zilei de 10.02.2016, iar toţi cei doisprezece copii se aflau internaţi la Spitalul „Marie Curie” din Bucureşti, unul fiind, din păcate, decedat. Această raportare din partea DSP Argeş a reprezentat prima colectare, analiză şi agregare a datelor pentru scopuri de sănătate publică.

"În această situaţie, chiar dacă toate cele 12 cazuri şi cele ulterioare care au prezentat boală diareică acută, nu s-au manifestat în perioada 1 iunie-1 noiembrie pentru care este reglementată sau urmează să fie actualizată metodologia de alertă precoce, niciuna dintre autorităţile cu competenţă în materie nu au informat despre posibilitatea instituirii alertei precoce aşa încât să fie asigurate măsuri comprehensive şi eficiente în gestionarea factorilor de cauzalitate", arată Avocatul Poporului.

Până la data de 18.02.2016, Direcţia de Sănătate Publică Argeş nu a oferit Instituţiei Prefectului judeţul Argeş şi nici Ministerului Sănătăţii Publice informaţiile suficiente pentru a se decide dacă sunt constituite condiţiile legale pentru instituirea unor măsuri de răspuns rapid la alerta precoce.

Prin compartimentul de epidemiologie avea obligaţia să colecteze datele de la asistenţa medicală primară, să le coreleze cu informaţiile privind confirmare/infirmarea cazurilor provenite de la spitalul/secţia de boli infecţioase, pentru ca, apoi, să evalueze dacă s-a produs atingerea pragului de alertă. Măsurile avute în vedere sunt exclusiv de natură sanitară, pentru a preveni răspândirea bolii sau contaminării şi nicidecum măsuri de legislaţie sau securitate (Ordin 883/2005). Instituirea pragului de alertă ar fi impus transmiterea imediată către Institutul de Sănătate Publică a documentului „Raport preliminar de alertă epidemiologică”, care conţine următoarele informaţii: localizarea evenimentului; motivul alertei; nr. de persoane afectate; descriere clinică (frecvenţă şi ponderi); status curent al cazurilor (ponderi); situaţia managementului cazurilor – câţi trimişi spre elucidarea diagnosticului, câţi investigaţi şi trataţi la domiciliu, etc.

Avocatul Poporului a concluzionat că, până la data de 23.02.2016 nu a existat nicio solicitare din partea DSP Argeş privind o statistică a cazurilor de boli digestive anterioare datei de 30 ianuarie a.c. (pentru comparare în vederea instituirii pragului de alertă precoce);

Unităţile spitaliceşti la care s-au înregistrat cazurile respective – inclusiv Spitalul de pediatrie Piteşti - nu aveau obligaţii privind confirmarea diagnosticelor pe cale de laborator. Direcţia de Sănătate Publică Argeş avea obligaţia legală să solicite începând cu data de 10.02.2016 sprijinul instituţiilor vizate indirect prin reglementările de mai sus şi, mai ales, implicarea Ministerului Sănătăţii pentru confirmarea/infirmarea diagnosticelor în laboratoarele Institutului „Cantacuzino”, aflat în subordinea Ministerului.

Spitalul de Pediatrie Piteşti avea nevoie de identificarea urgentă de soluţii medicale de prevenţie epidemiologică pentru că în această unitate nu există o secţie de boli infecţioase iar la data anchetei se aflau internaţi atât copii diagnosticaţi cu BDA cât şi cu Rotavirus. În situaţia bolilor infecţioase bebeluşii şi copiii mici ar fi trebuit să fie trataţi în Secţia de pediatrie boli infecţioase din cadrul Spitalului de Urgenţă Piteşti Din raţiuni funcţionale şi pentru că această secţie nu are un medic de specialitate pediatrică în cazul celor două unităţi medicale locale nu au putut fi respectate prevederile art. 1 pct. 2 din Ordinul nr. 1091 din 2 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic .

Deşi, pentru depistarea activă a cazurilor simptomatice, prefectul judeţului a dispus Direcţiei de Sănătate Publică Argeş, încă din 10.02.2016, monitorizarea atentă a copiilor cu vârste până la 2 ani prin centrele medicale individuale şi realizarea unui plan de acţiune împreună cu medicii de familie, nu a fost identificată o asemenea măsură menită să alerteze asistenţa medicală primară pentru trimiterea cazurilor la secţia de boli infecţioase a Spitalului de Urgenţă Piteşti.

Deşi rezultatele anchetelor epidemiologice au indicat conforme alimentele verificate până la data de 23.02.2016 nu s-a solicitat nicio măsură provizorie pentru asigurarea unui grad ridicat de protecţie a sănătăţii şi de reducere sau eliminare a riscului, în concordanţă cu reglementările art. 7, art. 8, art. 11 şi art. 15 lit. h din Legea nr. 150/14.05.2005 privind siguranţa alimentelor, republicată.

Comunicare greșită și în relația cu presa

În timpul gestionării situaţiei investigate comunicarea incoerentă sau confuză cu publicul şi părţile a avut un impact negativ asupra eficacităţii reacţiei din perspectiva sănătăţii publice, precum şi asupra operatorilor economici. Ar fi fost necesară coordonarea unei forme organizate de reacţie prin includerea unui schimb rapid de informaţii cu privire la mesajele şi strategiile de comunicare şi abordarea provocărilor în materie de comunicare în vederea coordonării riscurilor şi a comunicării într-o situaţie atipică, pe baza unei evaluări solide şi independente a riscurilor la adresa sănătăţii publice, care să fie adaptată la necesităţile şi circumstanţele locale. Aceste schimburi de informaţii ar fi faciliat monitorizarea clarităţii şi coerenţei mesajelor transmise publicului şi mass-media.

 

Coordonatorul Biroului Teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului a apreciat că "apariţia unei situaţii neobişnuite/neaşteptate într-o perioadă nespecifică unor asemenea tipologii de boli transmisibile şi într-un cluster cu repartizare geografică locală restrânsă, în condiţiile prezentate, ar impune o coordonare a eforturilor de a crea, consolida şi menţine capacităţile de monitorizare, alertă precoce, evaluare şi reacţie privind ameninţările pentru sănătate prin completarea cadrului legal deja existent după o consultare prealabilă între toţi factorii de decizie. O asemenea consultare ar putea să vizeze: schimbul de bune practici şi de experienţă în ceea ce priveşte planificarea pregătirii şi reacţiei; promovarea interoperabilităţii planificării la nivel local, regional sau naţional; abordarea dimensiunii intersectoriale a planificării pregătirii şi reacţiei la nivel local, regional sau naţional; măsurile necesare pentru susţinerea punerii în aplicare a cerinţelor privind capacităţile de bază în materie de supraveghere şi reacţie".

În sensul celor arătate, Avocatul Poporului va decide asupra recomandărilor pe care le va face şi dacă va extinde investigaţiile în plan regional sau naţional.

 

 

Published in SOCIAL

Avocatul Poporului monitorizează situația crizei bebelușilor din Argeș prin biroul teritorial din Pitești, condus de Mihaela Stănciulescu.
"Prin biroul nostru teritorial Pitești încercăm să fim cu ochii pe tot ceea ce se întâmplă în legătură cu această situație dramatică din Pitești și din Argeș, păstrând legătura și cu evoluțiile de la spitalele din București acolo unde cei mai mulți dintre bebeluși sunt internați. Necunoscându-se cauza, acum este greu de acționat. Încercăm prin resursele umane limitate pe care le avem, să fim în legătură cu informații din partea DSP Argeș, a spitalelor și a celorlalte instituții implicate, precum și a părinților. Prima fază este aceasta a monitorizării, după care, dacă se vor impune, vom face și noi diverse anchete în funcție de rezultatele la care vor ajunge specialiștii.
Dacă va fi necesar, fără îndoială că se pot face și alte demersuri și, în ultimă instanță, putem formula recomandări către organele abilitate să ia anumite măsuri, dacă constatăm că nu sunt luate și am putea face și un raport special în ipoteza în care ajungem la concluzia că există dispoziții legale cu lacune, rapoarte pe care le vom trimite Parlamentului", a declarat Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, la Antena 3.

Conform Prefecturii Argeș, care are constituită o celulă de criză pe acest subiect, la acest moment sunt 14 copii internați în spitalele din București care prezintă boală diareică acută (12 cazuri) și infecție cu rotavirus (2 cazuri). Alți 13 bebeluși sunt internați la Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul Județean- Secția Contagioase (diagnostic rotavirus) și Câmpulung (boală diareică acută).


 


Published in SOCIAL
Marți, 22 Ianuarie 2013 08:21

Crisu Anastasiu, ales Avocatul Poporului

Crişu Anastasiu a fost votat Avocatul Poporului. Anastasiu a obţinut 20 dintre voturile parlamentarilor. Crişu Anastasiu este propunerea prim-ministrului Victor Ponta pentru funcţia de Avocatul Poporului.
În calitatea sa de prim-procuror general financiar al Curţii de Conturi, Anastasiu este cel care a sesizat Colegiul Jurisdicţional al Municipiului Bucureşti cu privire la faptul că Traian Băsescu, în calitate de edil al Capitalei, a prejudiciat bugetul Primăriei cu 38 de miliarde de lei prin efectuarea unor plăţi ilegale.

Experienţa profesională a lui Anastasiu nu se opreşte însă aici. El este profesor universitar doctor la Facultatea de Drept de la Universitatea Bucureşti, dar şi membru al mai multor organisme profesionale.
Crişu Anastasiu este cadru didactic al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept, din 1991. A parcurs toate treptele didactice, iar în 2005 a obţinut gradul de profesor universitar. Potrivit CV-ului de pe site-ul Facultăţii este doctor în Drept procesual penal, specialitate pe care o şi predă studenţilor. 

Între 1981-1990 a fost magistrat: atât judecător, cât şi procuror. Între 1995-2002 Crişu Anastasiu a fost consilier în Curtea de Conturi. Între 2002 - 2005 a ocupat postul de procuror general financiar pe lângă Curtea de Conturi a României. Între august 2005 – iunie 2009 a fost procuror la Parchetul de pe lângă ÎCCJ, formator la Institutul Naţional al Magistraturii. Între 2010-2012 a fost membru în Comisia de specialitate „Ştiinţe juridice” din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Este membru în Baroul Bucureşti şi are 56 de ani.

În lumea juridică, Anastasiu este cunoscut ca procurorul care i-a imputat lui Traian Băsescu la acea vreme primar al Capitalei un prejudiciu asupra bugetului municipalităţii. În 2002, Crişu Anastasiu, pe atunci procurorul general financiar al Curţii de Conturi, a sesizat Colegiul Jurisdicţional al Municipiului Bucureşti pe motiv că, în calitatea de ordonator de credite, primarul general nu a avut aprobarea CGMB pentru o serie de plăţi făcute unei firme aferente lucrărilor la Pasajul Basarab pentru care nu avea avizul municipalităţii.

Curtea de Conturi i-a imputat lui Traian Băsescu un prejudiciu de 37,95 miliarde de lei (vechi, n.r.). Cazul a fost repartizat judecătorului financiar Petre Lazaroiu, care l-a exonerat pe Băsescu de acuzaţii. Lăzăroiu este în prezent judecător al CCR, instituţie cu care Anastasiu, dacă devine Avocat al Poporului, va lua contact nemijlocit, mai ales că Avocatul Poporului este singura instituţie care poate sesiza CCR pe ordonanţele de urgenţă ale Guvernului.

Published in NAŢIONAL
Tragedia celor 3 copii de la Băiculeşti, care în martie anul acesta şi-au pierdut viaţa în timp ce traversau un podeţ de serviciu al Hidroelectrica, căzând în canalul de evacuare, a determinat Avocatul Poporului biroul teritorial Piteşti, Mihaela Stănciulescu, să declanşeze o amplă anchetă în privinţa modului în care este protejat dreptul elevilor la accesul la educaţie.
Pe scurt, în urma acestui demers, aşa cum a transmis chiar adjunctul Avocatului Poporului la nivel naţional, Valer Dorneanu, raportul din Argeş va fi extins la nivel naţional, astfel încât, cel puţin în privinţa transportului şcolar, să se colaboreze cu ministerul Educaţiei astfel încât microbuzele să fie acordate pe baza unor criterii clare, obiective, şi nu după afinităţi sau culori politice ale şefilor de inspectorate şcolare. "Expertiza Avocatului Poporului de aici va fi extinsă la nivel naţional şi vom face un raport care va fi transmis ministerului Educaţiei. Din păcate, unele răspunsuri de la o serie de instituţii din alte judeţe au fost date ca să fie date. Totul e perfect la ei. Ne vom trimite oamenii pe teren. Trebuie găsite soluţii, chiar de anul acesta, pentru alocarea de microbuze acolo unde este nevoie. Cred că ar fi nevoie inclusiv de redeschiderea unor şcoli. Noi nu vom propune redeschiderea şcolilor desfiinţate, dar unde sunt cazuri speciale, se pot găsi soluţii extreme de acest gen, mai ales dacă actul educaţional se poate desfăşura în condiţii normale", a precizat şi Valer Dorneanu.
Dispoziţii şi termene de execuţie
Prefectura şi Inspectoratul Şcolar- şi facem aici menţiunea că este vorba despre noile conduceri ale celor instituţii- s-au implicat şi ele în acest demers. Prefectul Cristian Soare a explicat că noul primar din Băiculeşti va asigura transportul şcolar în sistem privat până la venirea microbuzului.
Inspectorul şcolar general, Florin Gardin, a precizat că există deja 9 comune care au prioritate în primirea de microbuze şcolare, iar Băiculeştiul este prima pe listă. De asemenea, a discutat cu ministrul Ecaterina Andronescu, care a precizat că va negocia cu Ministerul de Finanţe ca de la începutul anului toate comunele din ţară să primească microbuze şcolare care să fie achiziţionate prin leasing.
Copii ne mor, şefii stau de corespondeţe
Ca urmare a demersului Avocatului Poporului, Prefectura a cerut Hidroelectrica ca până la 1 octombrie, să îngrădească şi să monteze panouri de avertizare în locuri similare pentru a evita astfel de tragedii pe viitor. Mai mult, Direcţia bazinală a cerut primăriilor să inventarieze toate podeţele construite fără aviz şi, fie să le dărâme, fie să monteze panouri de avertizare în privinţa riscurilor. Şi proprietarii de bălţi trebuie să le îngrădească şi să pună panouri de avertizare. De-a dreptul revoltătoare este însă indiferenţa şi incompetenţa unor şefi de instituţii sau unor primari care nu au fost în stare, din martie până acum, să îngrădească nişte podeţe sau să monteze un panou de avertizare. În schimb, în purul stil românesc, între instituţii se face schimb de corespondenţă. Când nu iese banul, nu este o afacere, fie ea şi pentru partid, nu prea are rost să îţi mişti fundul care creşte tot mai mult, hrănit din bani publici!
Published in SOCIAL
Săptămâna trecută, conducerea Prefecturii a avut o întâlnire cu  reprezentanta Biroului Teritorial Piteşti al Avocatului Poporului, Mihaela Stănciulescu, pe tema repartizării microbuzelor şcolare. Avocatul Poporului Piteşti a cerut reglementarea situaţiei distribuţiei microbuzelor şcolare, după un raport realizat în urma tragicului eveniment al celor trei copiii care au murit înecaţi în canalul de evacuare al barajului Zigoneni, din Băiculeşti, în timp ce veneau de la şcoală. Prefectul a precizat că, după evaluarea făcută în Argeş, Avocatul Poporului a făcut demersuri similare la nivel naţional, motiv pentru care adjunctul instituţiei va fi aşteptat la Piteşti joi, pentru discuţii. Prefectul a mai spus că, în timpul guvernării PDL, IŞJ nu a alocat microbuzele şcolare după criterii obiective. "Subliniez că în ultimii ani microbuzele şcolare nu au fost repartizate de către ISJ Argeş în baza unor criterii obiective, ci repartizarea lor s-a făcut pe alte criterii. În cadrul dicuţiilor cu reprezentanta Avocatului Poporului a cărei anchetă a declanşat o acţiune similară a Avocatului Poporului în toată ţara, am susţinut că dorim ca împreună cu ISJ să elaborăm criterii clare de acordare pe viitor a acestor microbuze, cu propuneri de modificare a legislatiei. În acest context l-am invitat pe adjunctul Avocatului Poporului, domnul Valer Dorneanu să participe joi, la Piteşti la o analiză a problemei în cauză", a precizat prefectul Cristian Soare.
Published in SOCIAL
Reprezentantul institutiei Avocatul Poporului, Gheorghe Iancu, a declarat ca va cere revocarea tuturor membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce s-a cerut sanctionarea sa in sedinta de miercuri a acestei institutii, urmare a faptului ca reclamase ca mai multi judecatori, printre care Ioana Bogdan, care l-a condamnat in prima instanta pe Adrian Nastase, au fost numiti fara respectarea prevederilor Constitutiei.

"Am senzatia ca CSM ar trebui sa mai citeasca, sa vada ce competente are si ce competente are institutia Avocatul Poporului. Vreau sa va spun ca Avocatul Poporului e institutie constitutionala, iar toate autoritatile publice, inclusiv CSM, trebuie sa-i acorde sprijin pentru realizarea atributiilor pe care le are, nu sa-i puna bete in roate sau sa arunce petarde de sanctionare sau avertizare, in conditiile in care institutia e autonoma. Avocatul Poporului nu are cum sa fie sanctionat, pentru ca nu e subordonat nimanui in tara.

Astept o saptamana scuze publice din partea CSM fata de un om care apara drepturile cetateanului, in caz contrar o sa solicit Senatului revocarea tuturor membrilor CSM pentru incalcarea Constitutiei. De asemenea, voi anunta Ombudsmanul european, cu care lucram, pentru ca el sa ia masuri de rigoare pe plan european, pentru ca ce a facut CSM se numeste o influenta negativa, adica o injunctiune pe care a suferit-o Avocatul Poporului, in conditiile in care nu exista asa ceva, legea il declara independent si autonom. Probabil ca Ombudsmanul european va informa Parlamentul european si asa mai departe", a spus Iancu pentru Ziare.com.

El a explicat faptul ca numirea unor judecatori fara decret prezidential incalca si Constitutia, si drepturile cetatenilor.

"Care e neconstitutionalitatea, de unde a plecat toata treaba? Daca veti citi articolul 134, alineatul 1 din Constitutie, care corespunde articolului 133 din fosta Constitutie, judecatorii de la instante si procurorii sunt numiti numai prin decret prezidential. Ce a facut CSM? O parte a judecatorilor i-a facut mutandu-i din functiile de procuror, in care erau numiti prin decret prezidential, fara sa existe un asemenea decret prezidential.

Ce e si mai grav e ca judecatorii numiti de presedinte, prin decret prezidential, devin inamovibili, ceilalti nu. Toti acesti judecatori transferati sau mutati de CSM absolut neconstitutional in functiile de judecatori din functiile de procurori nu au dobandit inamovibilitate, ca urmare, ei sunt la indemana oricui, pentru a fi mutati, transferati, oriunde daca gresesc. Asta e cel mai grav. E greu de crezut in independenta justitiei in aceasta situatie si in independenta asigurata de Consiliul Superior al Magistraturii", a mai spus Iancu.
Avocatul poporului atacat in sedinta CSM
Horatius Dumbrava, membru CSM, a cerut sanctionarea Avocatului Poporului, pentru ca s-a antepronuntat in dosarul lui Adrian Nastase.
Ministrul Justitiei, Titus Corlatean a luat apararea, in aceeasi sedinta, reprezentantilor institutiei Avocatul Poporului, care se pronuntasera inainte de verdictul Inaltei Curti in dosarul Nastase. "Avocatul Poporului are dreptul si asta este legea sa isi foloseasca atributiile(...) Este o institutie speciala in toate statele democratice", a mai spus Corlatean, lansand un apel la "abtinere si retinere" adresat membrilor CSM.
"Lasati institutiile statului si nu mai interveniti(...) Sunt declaratii publice pe care le faceti si intrati in acest joc politic!(...) Aparati, garantati independenta justitiei, dar evitati sa puneti calus unor institutii cum este Avocatul Poporului", le-a mai cerut ministrul Justitiei membrilor CSM.
Published in POLITIC
Pagina 1 din 2